Netherlands Vietnam Chamber of Commerce (NVCC)

De Netherlands Vietnam Chamber of Commerce (NVCC), ook wel bekend als de Vietnam Kamer, is bij uitstek de organisatie die Nederlands ondernemers verder kan helpen met het ontplooien van activiteiten in Vietnam. Voor zowel bedrijven die al een geruime tijd gevestigd zijn in Vietnam, als entrepreneurs die de Vietnamese markt wensen te ontdekken, brengt lidmaatschap van de NVCC vele voordelen met zich mee.

De NVCC - ván ondernemers en vóór ondernemers - staat centraal in de contacten tussen bedrijven onderling en in de contacten tussen bedrijven en de overheid. Hiermee wil de Kamer bijdragen aan de dialoog tussen het bedrijfsleven en de overheid en actief lobbyen voor een gunstiger handelsklimaat. Daarnaast bieden wij bedrijven de gelegenheid ervaringen en kennis uit te wisselen. Dit doen wij door onder meer het organiseren van netwerkbijeenkomsten, voorlichtingsbijeenkomsten en handelsmissies. De NVCC onderhoudt daarbij tevens intensieve contacten met de Nederlandse overheid, de Europese Unie, de Vietnamese ambassade en Vietnamese organisaties in Nederland. Lidmaatschap van de Vietnam Kamer levert u vanzelfsprekend rechtstreeks toegang tot dit netwerk.

De NVCC is aangesloten bij het Nederlands Centrum voor Handelsbevordering. Deze Kamer is in 1995 opgericht door het Nederlandse bedrijfsleven als de organisatie die de belangen behartigt van alle Nederlandse bedrijven die werkzaam zijn in of commerciële banden hebben met Vietnam. Het bestuur bestaat uit leden die jarenlange ervaring hebben in het zakendoen met Vietnam. De bestuursleden bieden u een uitgebreid kennisnetwerk aan waar u met ondernemers informatie kunt delen, ervaringen uit kunt wisselen met collega’s. Dit netwerk helpt u op weg in Vietnam.